Pn – Pt: 7.00*–17.00, Sb: 7.00*–14.00, Nd: nieczynne
*art. przemysłowe czynne od 9.00
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 7.00*–17.00
Sobota: 7.00*–14.00 | Niedziela: nieczynne
*art. przemysłowe czynne od 9.00
Menu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w spółce T.G.M. S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest T.G.M. Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Nakielska  nr 1, KRS 0000059521, NIP: 6451307815 e-mail: biuro@hala.com.pl, tel: 32 285-14-75.

Państwa dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1. w przypadku zawarcia umowy najmu, świadczenia usług, lub innej umowy, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy lub w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane te będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do 10 lat po jej zakończeniu.
  2. w przypadku wyrażenia zgody na marketing, Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  3. w przypadku kontaktu z Administratorem w dowolnej sprawie, Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktu z osobami podającymi dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć kontaktu z potencjalnymi klientami. Dane te będą przetwarzane do chwili zakończenia potrzeby kontaktu przez obydwie strony lub do momentu cofnięcia zgody
  4. w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest zaspokojenie swych wierzytelności przez Administratora. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do wyegzekwowania roszczenia.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Radosławem Naczyńskim pod adresem mailowym: iod@hala.com.pl

Informujemy, że  odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.

Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

  1. dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT
  2. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi kadrowe, księgowe, usługi prawne, ochroniarskie
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  5. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych w Spółce.

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych lub żądania ich przeniesienia.

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informujemy również, że w zakresie ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.